ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Menedżerowie uczestniczący w konferencji EUROTRANS (27.IX.2019)

otrzymają certyfikat udziału w konferencji naukowej.

Konferencja będzie prowadzona w językach polskim i angielskim.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne dla uczestników konferencji.

 

2 DNI

26-27 września 2019

udział w dwóch dniach konferencji

ADVANCED  SUPPLY CHAIN 2019

950 + VAT

1 DZIEŃ

26 września 2019

udział w pierwszym dniu konferencji

ADVANCED SUPPLY CHAIN 2019

650 + VAT

1 DZIEŃ

27 września 2019

udział w drugim dniu konferencji

650 + VAT

REGULAMIN:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację poniższych warunków:

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów Eurologistics, Flota Auto Biznes, Logistyka Produkcji i Truck & Business Polska. Oświadczam,
  że akceptuję warunki uczestnictwa w konferencji i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingowe Eurologistics (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

 • Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji może nastąpić nie później niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia.

 • Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (e-mail lub faks).

 • W przypadku nieodwołania uczestnictwa i nie wzięcia udziału w wydarzeniu, organizator obciąży osobę/firmę, której dane widnieją na formularzu opłatą
  w wysokości całej kwoty.

 • Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez „EUROLOGISTICS” S.C. z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, ul. Kubackiego 29A, faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej.​

 • Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez EUROLOGISTICS S.C. z siedzibą przy ulicy Kubackiego 29A, 62-002 w Suchym Lesie, mojego wizerunku utrwalonego podczas TRUCK FORUM w dniu 30 maja 2019, którego byłem/am uczestnikiem, w czasopismach, na stronach www oraz w social mediach należących do EUROLOGISTICS S.C. w celach marketingowych. Zostałem/am poinformowany/a, że udzielona przeze mnie zgoda jest dobrowolna
  i przysługuje mi prawo do jej cofnięcia.

   

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROLOGISTICS S.C. w Suchym Lesie, ul. Kubackiego 29A, 62-002 Suchy Las,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  tel. 61/892 63 60, e-mail: info@eurologistics.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, organy kontrolne i nadzorcze oraz audyt,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z postanowieniami instrukcji archiwalnej EUROLOGISTICS S.C. w Suchym Lesie, tj. wynikające z umowy cywilnoprawnej bez ZUS lat 5, a z umowy cywilnoprawnej z ZUS lat 50,

 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy

KONTAKT

Adrianna Adamska
tel. 61 892 63 60
kom. +48 515 160 505
e-mail: adrianna.adamska@eurologistics.pl

ORGANIZATORZY KONFERENCJI