I DZIEŃ – 26 września 2019
 
ADVANCED SUPPLY CHAIN
2019
 
Miejsce konferencji:
​Hotel Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1,
Warszawa
II DZIEŃ – 27 września 2019
 
EURO-TRANS
2019
Miejsce konferencji:
Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, budynek C
al. Niepodległości 128, Warszawa

Konferencje będą prowadzone w językach polskim i angielskim.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne dla uczestników konferencji.

KOLACJA VIP

Pierwszy dzień konferencji zakończy uroczysta kolacja dla pracowników naukowych i menedżerów.

​Hotel Novotel Warszawa Airport - restauracja

ZAKWATEROWANIE

Ceny specjalne dla uczestników:

 

Standard Single 398,52 PLN, śniadanie i podatek VAT wliczone 
Standard Double 430,92 PLN, śniadanie i podatek VAT wliczone

Executive 474,12 PLN, śniadanie i podatek VAT wliczone

Rezerwacji po powyższych cenach można dokonywać do dnia 05.09.2019

 

Rezerwacji noclegów uczestnicy dokonują indywidualnie.
 

Proszę wypełnić formularz oraz odesłać na adres e-mail: 
H0527-RE@accor.com lub h0527-re2@accor.com lub h0527-re5@accor.com

 

Dział Rezerwacji: 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa

POBIERZ FORMULARZ REZERWACJI HOTELU

REGULAMIN:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację poniższych warunków:

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów Eurologistics, Flota Auto Biznes, Logistyka Produkcji i Truck & Business Polska. Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w konferencji i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingowe Eurologistics (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

 • Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji może nastąpić nie później niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia.

 • Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (e-mail lub faks).

 • W przypadku nieodwołania uczestnictwa i nie wzięcia udziału w wydarzeniu, organizator obciąży osobę/firmę, której dane widnieją na formularzu opłatą
  w wysokości całej kwoty.

 • Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez „EUROLOGISTICS” S.C. z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, ul. Kubackiego 29A, faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej.​

 • Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez EUROLOGISTICS S.C. z siedzibą przy ulicy Kubackiego 29A, 62-002 w Suchym Lesie, mojego wizerunku utrwalonego podczas TRUCK FORUM w dniu 30 maja 2019, którego byłem/am uczestnikiem, w czasopismach, na stronach www oraz w social mediach należących do EUROLOGISTICS S.C. w celach marketingowych. Zostałem/am poinformowany/a, że udzielona przeze mnie zgoda jest dobrowolna i przysługuje mi prawo do jej cofnięcia.
   

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROLOGISTICS S.C. w Suchym Lesie, ul. Kubackiego 29A, 62-002 Suchy Las,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  tel. 61/892 63 60, e-mail: info@eurologistics.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, organy kontrolne i nadzorcze oraz audyt,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z postanowieniami instrukcji archiwalnej EUROLOGISTICS S.C. w Suchym Lesie, tj. wynikające z umowy cywilnoprawnej bez ZUS lat 5, a z umowy cywilnoprawnej z ZUS lat 50,

 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy

KONTAKT

Adrianna Adamska
tel. 61 892 63 60
kom. +48 515 160 505
e-mail: adrianna.adamska@eurologistics.pl

ORGANIZATORZY KONFERENCJI