PROGRAM

Advanced
Supply Chain
2019

INTERNATIONAL CONFERENCE

W pogoni za technologią

W obliczu braku rąk do pracy wdrożenie zdobyczy Czwartej Rewolucji Przemysłowej może być procesem niezbędnym do przeprowadzenia szybciej, niż się to komukolwiek wydaje. Przemysł 4.0 przestał być hasłem encyklopedycznym - to już się dzieje. Także w Polsce mamy kilkanaście przykładów jego wdrożenia.
Nowe modele działania producentów zmieniają łańcuchy dostaw i tworzą nową rzeczywistość dla logistyki
i transportu.

Program konferencji Advanced Supply Chain, stworzony został przez ekspertów BVL International oraz Eurologistics. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia będziemy szukać odpowiedzi na pytanie o to, jak nowoczesne technologie wpływają na pracę menedżerów logistyki, a także jak zmieniają procesy zachodzące we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw.

 

Nasi prelegenci opowiedzą o swoich doświadczeniach na wyboistej drodze ku cyfrowym łańcuchom dostaw i produkcji.

 

W programie Advanced Supply Chain 2019 m.in.

Klient w centrum łańcucha dostaw według koncepcji experience economy.

Identyfikacja i wykorzystanie trendów branżowych. Przemysł 4.0, fabryka przyszłości, cyfryzacja. Zorientowane na klienta podejście do innowacji. Mapa drogowa digitalizacji DP/DHL i wybrane inicjatywy.

Jak automatyzacja zwiększa efektywność logistyki transportu? – Analiza przypadków. 

Podczas wystąpienia dowiesz się, w jaki sposób rozwiązania automatyzujące procesy logistyczne mogą wpłynąć na zwiększenie możliwości załadunkowych i rozładunkowych magazynów, podnieść jakość komunikacji z przewoźnikami i zredukować zatory na strefie magazynowej. 

Zintegrowane wsparcie logistyki w firmie produkcyjnej systemem informatycznym w obszarze:  planowania - produkcji - zapasu – transportu na przykładzie realizacji akcji in – out.

Millano Group, jeden z największych producentów wyrobów czekoladowych w Polsce, musi mieć dostępne zapasy w danym miejscu i czasie,  aby zaspokoić zapotrzebowanie sprzedażowe. Coraz częściej zdarza się, że celowo trzymane są większe ilości zapasów w oczekiwaniu na wydarzenia, które będą lub prawdopodobnie wystąpią przy dużej zmienności potrzeb klientów. 

Aby ustalić odpowiedni poziom zapasu oraz poziom obsługi klientów (POK), menedżerowie łańcucha dostaw muszą zrozumieć, co dzieje się z ich zapasami magazynowymi. Korzystając z historycznych danych dotyczących sprzedaży i obecnego szumu konsumenckiego, będą próbowali przewidzieć przyszłe trendy rynkowe i podejmować decyzje na podstawie tych prognoz. Pomaga w tym stworzenie systemu informatycznego ukierunkowanego na sprawne zarządzaniem realizacją zamówień. Osiągnięcie założeń było możliwe, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu przestrzenią magazynową, pracą magazynierów oraz organizacji procesu rezerwacji zapasów pod zlecenia, zintegrowanej z systemem WMS. 

Największym wyzwaniem przed którym stoi Millano Group w całym łańcuchu dostaw jest zarzadzanie akcjami in – out , szczególne w okresach sezonu sprzedażowego. Omawiany proces składa się z szeregu etapów. Osoba odpowiedzialna za współpracę z klientem określa z nim jego wymagania i rozpoczyna proces weryfikacji i akceptacji. Po tym procesie następują negocjacje cenowe a następnie harmonogramowanie realizacji wyrobu w Millano Group. Przy tylu działaniach wielopłaszczyznowych niezbędnym elementem dla sprawnie przeprowadzonej akcji in – out jest integracja systemu w organizacji i komunikacja pomiędzy kluczowymi obszarami firmy: planowania -produkcji - zapasu – transportu.

Nowy świat procesów magazynowych – Jak Europa wykorzystuje technologie w magazynie?

Prezentacja stanu robotyzacji i automatyzacji w gospodarce europejskiej i niemieckiej. Czy automatyzacja zabierze miejsca pracy, czy stworzy nowe możliwości.

Wielka dziesiątka Przemysłu 4.0.

BigData & Analytics,

Zaawansowana automatyzacja

Autonomiczne roboty

 Symulacje 

Poziome i pionowe systemy integracyjne

IIoT – przemysłowy Internet rzeczy / M2M – Machine to Machine 

Cyberbezpieczeństwo

Chmura

Produkcja addytywna

Ludzka augmentacja

Automatyzacja procesów magazynowych na przykładzie Centrum Dystrybucyjnego firmy Kaufland.  

Jakie czynniki wpływają na automatyzację procesów?

Czy zmienność popytu wpływa na procesy automatyzacji produkcji?

Czy koszty automatyzacji to świadomy wybór, czy nieuchronna rzeczywistość?

Czy zero błędów w logistyce  jest możliwe?

Digitalizacja procesów logistycznych a truck-sharing.
Big Data w logistyce.

Zdolność gromadzenia, analizy, interpretacji i udostępniania informacji wszystkim podmiotom objętym łańcuchem dostaw jako kryterium przesądzające o sukcesie w każdej branży.

Produkcja 4.0.

Jak dokonać krok po kroku cyfrowej transformacji fabryki?

E-commerce. Święty Graal handlu detalicznego czy cichy zabójca firm logistycznych?

Złożoność sprawnej i efektywnej organizacji poszczególnych etapów zwrotu. Wymagania infrastrukturalne
i informatyczne. Czy sprzedaż w Internecie, szczególnie w niektórych branżach jak np. w branży modowej, bez sprawnie i efektywnie zorganizowanej logistyki zwrotnej będzie w przyszłości w ogóle możliwa? Czy biznes ze zwrotami może być rentowny?

Przebudowa łańcucha dostaw.

Dostosowanie istniejącej infrastruktury, procesów i kontraktów do nowo tworzonego systemu logistycznego. Procesy zarządzania zmianą, wykorzystanie know-how i potencjału pracowników.

Smartfon i szprychy rowerowe.

Rower jest masowym środkiem mobilności. Byli o tym przekonani Chińczycy, jak długo w ręku codziennie trzymali kierownicę roweru, a nie smartfon. Smartfon stał się masowym urządzeniem mobilnym, które bezustannie wykorzystywane powoduje, że człowiek przestaje się w ogóle poruszać. Dotykając ekranu smartfonu i coraz częściej przekazując komunikat głosowy do urządzenia peryferyjnego, zamawia potrzebne dobra, aby zostały mu dostarczone. Nie musi wsiadać na rower, żeby pojechać do sklepu. Człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia, gdy przestał podążać za zwierzyną, aby zdobyć pożywienie. Teraz człowiek korzystając ze smarfonu, w ogóle nie musi wychodzić z domu. Wyjątek stanowi przejażdżka rowerem, najczęściej zgodnie z poleceniami otrzymywanymi z aplikacji, która nas edukuje, jak prowadzić zdrowy tryb życia.

Chmury obliczeniowe w logistyce.

Elastyczność i koszty rozwiązań chmurowych. Zagrożenia związane z cyberatakami. Chmura kontra on-premise.

Mózg menedżera.

Jak emocje wpływają na decyzje biznesowe. Impulsy, które negatywnie i pozytywnie wpływają na trafność oceny sytuacji biznesowej.

Kto zajmie się budową cyfrowych ekosystemów?

Jakie kompetencje powinien posiadać „Chief Digital Officer”.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI