Advanced
Supply Chain 2019

INTERNATIONAL CONFERENCE

W pogoni za technologią

Dzień

1

AGENDA

ADVANCED SUPPLY CHAIN 2019

Hotel Novotel Warszawa Airport

sale: Żwirko i Wigura

 

 26 września 2019 

 

 08:15 – 09:00 

Rejestracja i powitalna kawa.

 09:00 - 09:30 

Otwarcie konferencji i słowo wstępne.

prof. Wojciech Paprocki,

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
Jan Brachmann, Seifert Polska; 

Adam Błuś, Eurologistics.

27 września 2019

WARSZAWA

 09:30 - 10:00 

Smartfon i szprychy rowerowe.

prof. Wojciech Paprocki,

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 

Rower jest masowym środkiem mobilności. Byli o tym przekonani Chińczycy, jak długo w ręku codziennie trzymali kierownicę roweru, a nie smartfon. Smartfon stał się masowym urządzeniem mobilnym, które bezustannie wykorzystywane powoduje, że człowiek przestaje się w ogóle poruszać. Dotykając ekranu smartfonu i coraz częściej przekazując komunikat głosowy do urządzenia peryferyjnego, zamawia potrzebne dobra, aby zostały mu dostarczone. Nie musi wsiadać na rower, żeby pojechać do sklepu. Człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia, gdy przestał podążać za zwierzyną, aby zdobyć pożywienie. Teraz człowiek korzystając ze smarfonu, w ogóle nie musi wychodzić z domu. Wyjątek stanowi przejażdżka rowerem, najczęściej zgodnie z poleceniami otrzymywanymi z aplikacji, która nas edukuje, jak prowadzić zdrowy tryb życia.

 10:00 - 10:30 

Jak automatyzacja zwiększa efektywność logistyki transportu?
– Analiza przypadków.

Piotr Różycki,

Transporeon.

 

Podczas wystąpienia dowiesz się, w jaki sposób rozwiązania automatyzujące procesy logistyczne mogą wpłynąć na zwiększenie możliwości załadunkowych i rozładunkowych magazynów, podnieść jakość komunikacji z przewoźnikami i zredukować zatory na strefie magazynowej.

 10:30 – 11:00 

Nowy świat procesów magazynowych
– Jak Europa wykorzystuje technologie w magazynie?

Prof. Thomas Wimmer,

BVL International .

 

Prezentacja stanu robotyzacji i automatyzacji w gospodarce europejskiej i niemieckiej. Czy automatyzacja zabierze miejsca pracy, czy stworzy nowe możliwości.

 11:00 - 11:30 

Wyzwania mogą być dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Patryk Grzelak,

InterLAN.

Metaheurystyka w planowaniu procesów transportowych. Spojrzenie na wynik z lotu ptaka.

 11:30 - 12:15 

Przerwa kawowa.

 12:15 - 12:45 

Klient w centrum łańcucha dostaw
według koncepcji experience economy.

Dr Klaus Dohrmann,

DHL CSI.

 

Identyfikacja i wykorzystanie trendów branżowych. Przemysł 4.0, fabryka przyszłości, cyfryzacja. Zorientowane na klienta podejście do innowacji. Mapa drogowa digitalizacji DP/DHL i wybrane inicjatywy.

 12:45 - 13:15 

Efektywność i przejrzystość w łańcuchu dostaw
przy wsparciu sztucznej inteligencji

Rohan Patil,

Locus Int.

 

Dzięki technologii wykorzystującej głębokie uczenie się i zaawansowanym algorytmom w celu uwzględnienia różnych reguł biznesowych i rozmytych rzeczywistych scenariuszy, rozwiązania sztucznej inteligencji optymalizują łańcuchy dostaw praktycznie każdej branży, aby obniżyć koszty logistyczne i zaoszczędzić cenny czas.

AI to znacznie więcej niż zaawansowane technologicznie roboty i wyrafinowane dostawy na ostatniej mili. W zależności od etapu łańcucha dostaw, który jest używany, może pomóc firmom w optymalnym planowaniu tras, śledzeniu operacji i analizach w czasie rzeczywistym, dokładnym zlokalizowaniu niejednoznacznych adresów, określeniu idealnej lokalizacji dla następnego centrum biznesowego, optymalizacji floty pojazdó lub określeniu wydajności różnych zasobów.

Rzeczywistą wartością sztucznej inteligencji jest pomoc, jaką zapewnia najwyższemu kierownictwu w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych. Wykorzystując dane historyczne do przyszłej projekcji, AI może odblokować wiele tajemnic, jeśli chodzi o optymalizację zasobów lub zrozumienie klientów. Przyszłość należy do AI, a ci, którzy rozumieją i wykorzystują jej potencjał, zmierzą się w tym wyścigu w kierunku automatyzacji.

 13:15 - 13:45 

Automatyzacja procesów magazynowych
na przykładzie Centrum Dystrybucyjnego firmy Kaufland. 

Maurycy Szczęsny,

Kaufland Polska Markety;

Mateusz Staniszewski,

Kaufland Polska Markety.

 

Jakie czynniki wpływają na automatyzację procesów? Czy zmienność popytu wpływa na procesy automatyzacji produkcji? Czy koszty automatyzacji to świadomy wybór, czy nieuchronna rzeczywistość? Czy zero błędów w logistyce  jest możliwe?

 13:45 - 14:15 

Operator Logistyczny czy Producent Usług Logistycznych?

Raben.

 14:15 - 15:15 

Przerwa na lunch.

 15:15 - 15:45 

Zintegrowane wsparcie logistyki w firmie produkcyjnej systemem informatycznym w obszarze:  planowania - produkcji - zapasu – transportu na przykładzie realizacji akcji in – out.

Ireneusz Kozber,

Millano.

 

Millano Group, jeden z największych producentów wyrobów czekoladowych w Polsce, musi mieć dostępne zapasy w danym miejscu i czasie,  aby zaspokoić zapotrzebowanie sprzedażowe. Coraz częściej zdarza się, że celowo trzymane są większe ilości zapasów w oczekiwaniu na wydarzenia, które będą lub prawdopodobnie wystąpią przy dużej zmienności potrzeb klientów.

Aby ustalić odpowiedni poziom zapasu oraz poziom obsługi klientów (POK), menedżerowie łańcucha dostaw muszą zrozumieć, co dzieje się z ich zapasami magazynowymi. Korzystając z historycznych danych dotyczących sprzedaży i obecnego szumu konsumenckiego, będą próbowali przewidzieć 

przyszłe trendy rynkowe i podejmować decyzje na podstawie tych prognoz. Pomaga w tym stworzenie systemu informatycznego ukierunkowanego na sprawne zarządzaniem realizacją zamówień. Osiągnięcie założeń było możliwe, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu przestrzenią magazynową, pracą magazynierów oraz organizacji procesu rezerwacji zapasów pod zlecenia, zintegrowanej z systemem WMS. 

Największym wyzwaniem przed którym stoi Millano Group w całym łańcuchu dostaw jest zarzadzanie akcjami in – out , szczególne w okresach sezonu sprzedażowego. Omawiany proces składa się z szeregu etapów. Osoba odpowiedzialna za współpracę z klientem określa z nim jego wymagania i rozpoczyna proces weryfikacji i akceptacji. Po tym procesie następują negocjacje cenowe a następnie harmonogramowanie realizacji wyrobu w Millano Group. Przy tylu działaniach wielopłaszczyznowych niezbędnym elementem dla sprawnie przeprowadzonej akcji in – out jest integracja systemu w organizacji i komunikacja pomiędzy kluczowymi obszarami firmy: planowania -produkcji - zapasu – transportu.

 15:45 – 16:15 

Czy umiemy korzystać z technologii, która nas zalewa?

Teoria mikrorynków transportowych.

Leszek Szelerski,

Lafarge.

 16:15 – 16:45 

E-commerce. Święty Graal handlu detalicznego
czy cichy zabójca firm logistycznych?

dr Aneta Pluta-Zaremba,

Katedra Logistyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 

Złożoność sprawnej i efektywnej organizacji poszczególnych etapów zwrotu. Wymagania infrastrukturalne

i informatyczne. Czy sprzedaż w Internecie, szczególnie w niektórych branżach jak np. w branży modowej, bez sprawnie i efektywnie zorganizowanej logistyki zwrotnej będzie w przyszłości w ogóle możliwa? Czy biznes ze zwrotami może być rentowny?

 16:45 – 17:00 

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji.

 17:00 – 19:30 

Przerwa przed kolacją.

 19:30 – 22:30 

KOLACJA VIP

Pierwszy dzień konferencji zakończy uroczysta kolacja dla pracowników naukowych i menedżerów.

​Hotel Novotel Warszawa Airport - restauracja

INTERNATIONAL CONFERENCE

ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ 
INTELIGENCJI W SYSTEMACH 
MOBILNOŚCI ORAZ 
W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

Dzień

2

 

AGENDA

EUROTRANS 2019

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, budynek C, aula I

 27 września 2019 

 09:30 – 10:00 

Rejestracja i powitalna kawa.

 10:00 - 10:30 

Otwarcie konferencji.

prof. dr hab. Wojciech Pacho

Dziekan Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt

Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr Michał Matusewicz

Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów

 10:30 - 11:00 

Special Guest Speech: AI Applications in Material Handling and Logistics - potential or hype?

Prof. Dr.-Ing. Kai Furmans,

Karlsruher Institut für Technologie.

 11:00 - 11:40 

Discussion with special guest: What should be a subject of the interdisciplinary research in next five years?

Prof. Dr.-Ing. Kai Furmans,

Karlsruher Institut für Technologie,

 

młodzi naukowcy

dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz, dr Elżbieta Szaruga,

Uniwersytet Szczeciński,

dr Marzenna Cichosz, dr Michał Wolański,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 11:40 - 12:00 

Przerwa kawowa.

 12:00 - 13:40 

Sesja tematyczna.

Prowadzenie:

prof. dr hab. Elżbieta Załoga,

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 12:00 - 12:25 

Umysł predyktywny, czyli jak ewolucja obniżyła koszty pracy mózgu.

prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak,

Uniwersytet Adama Mickiewicza.

 12:25 - 12:50 

Futurologia – gdyż przyszłość jest ciekawsza niż teraźniejszość.

Sidey Myoo (prof. dr hab. Michał Ostrowicki),

Uniwersytet Jagielloński.

 12:50 - 13:15 

Zaawansowanie prac nad sztuczną inteligencją w Unii Europejskiej.

prof. dr hab. Bogusław Liberadzki,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

prof. AGH dr hab. inż. Andrzej Klepka,

Akademia Górniczo-Hutnicza.

 13:15 - 13:35 

Bezpieczeństwo i efektywność zastosowania współczesnych technologii w transporcie i logistyce.

prof. dr hab. Piotr Niedzielski,

Uniwersytet Szczeciński.

 13:35 - 13:40 

Podsumowanie sesji tematycznej.

prof. dr hab. Wojciech Paprocki,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 13:40 - 14:25 

Przerwa na lunch.

 14:25 - 15:05 

Debata C-Suite Jak wykorzystać AI w biznesie TSL.

Dyskusja z udziałem przedstawicieli top managerów

Wojciech Baraniak - PCC International

dr Dominik Boniecki - Ericsson

Arkadiusz Glinka – C.H. Robinson

dr inż. Grzegorz Lichocik - Dachser

Paweł Trębicki – Raben

 

oraz przedstawicieli środowiska akademickiego

prof. US dr hab. Tomasz Kwarciński

Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Wojciech Paprocki

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 15:05 – 15:50 

Sesja tematyczna:

Rozwój systemów transportowych.

Moderator:

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


Paneliści:

prof. WSM dr hab. Czesława Christowa,
prof. UMG dr hab. Adam Przybyłowski, 
prof. PŚ dr hab. inż .Stanisław Krawiec,
dr inż. Grzegorz Krawiec,
dr Mirosław Antonowicz,
mgr inż. Konrad Bachanek,
mgr Sylwia Kowalska,
mgr Ewa Puzio

 15:50 – 16:00 

Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

 Komitet Naukowo-Programowy 

 

prof. Wojciech Paprocki,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – przewodniczący

 

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

prof. dr hab. Bogusław Liberadzki,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt,

Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

prof. dr hab. Elżbieta Załoga,

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

prof. dr hab. Piotr Niedzielski,

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

prof. dr hab. Józef Perenc,

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Wojciech Downar, prof. US,

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US,

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Michał Pluciński, prof. US,

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Komitet Organizacyjny

 

dr Michał Wolański - Przewodniczący

 

dr Jakub Zawieska

mgr Paulina Latosek

dr Agnieszka Gozdek

dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

dr Elżbieta Szaruga

mgr Sylwia Kowalska

Patronaty

ORGANIZATORZY KONFERENCJI